Keçiören Moloz Hattı

Keçiören Moloz Atım Hattı; molozun insan sağlığına ve çevreye verdiği zararı yok etmek veyahut minimalize etmek ve bunun akabinde gelir getirici bir misyon yüklenmiştir.  Moloz, inşaatın ya da herhangi bir alanın yıkılmasının ardından geride kalan tuğla, taş, kireç şeklindeki ürünlerin karışımına verilen isimdir. Moloz atıkları sağlığa zarar veren ürünlerdir ve ivedilikle bertaraf edilmesi gerekmektedir.

Moloz Atımı Ücretli Midir?

Keçiören moloz atim hattı belediye bağlı çalışan bir firma olmayıp belediyesince yetkilendirilmiş olan firmadır. Firmanın kendisine ait iletişime geçilebilecek olan telefon numaraları bulunmakta ve bu telefon numaraları ile iletişime geçerek moloz atıklarını toplayıp ilgili döküm sahalarına götürmelerini talep edebilirsiniz. Moloz toplama işlemleri için çalışan personel ve aynı zaman da araçlar bulunur. Bu nedenle de moloz hattı ücret karşılığında çalışır. Mümkün olduğunca düşük bir ücret karşılığında işlem yerine getirilmektedir.

You may also like...